Interconnexió del signador de documents ePad-lnk

El EPAD és un dispositiu de captura de signatures portàtil i ergonòmic dedicat a produir signatures digitals legalment vinculants, inclou a més Integrising Desktop, i Praxis pot conectar-se aquest dispositius per a que pugueu signar i guardar conjuntament amb la firma, els vostres albarans, comandes, ordres de treball, …