… modificar el client d’una factura comptabilitzada?

Per modificar el client d’una factura comptabilitzada, s’han de seguir els següents passos:

  1. Vagi Comercial > Varios > Utilidades > Modificación de factures contabilizadas.
  2. Seleccioni el tipo de document que vol modificar.

         

  1. Fiqui el nº de factura / nº de albarà.

         

  1. En camp codi client, fiqui el nou codi. (Pot fer F9 per buscar-lo)

         

  1. Faci opció Cambiar.

         

  1. Apareixerà un missatge d’avís amb tots els canvis que farà per dins de PRAXIS.