Manteniment d’articles

El manteniment d’articles com la resta de manteniments del programa es el formulari que ens permet l’edicio del fitxer mestre d’articles. Hi podem distingir diverses zones: [...]

Sistema de penalització de comisions

Xpunt permet penalitzar les comisions del comercial en funció del descompte aplicat en una venta. Suposem un comercial que té una comisió del 10%, per als articles de Tipus comisionable 1. Si [...]

Correo SMTP Praxis (c)

El envio por correo SMTP, es un estandar que utiliza la mayoría de clientes de correo para sus envíos. De esta manera conseguiremos enviar correos electrónicos directamente des de Praxis evitando [...]

Control de Palets

Per al control d’envasos/caixes/palets en possessió dels clients utilitzarem l’operativa de control de palet. Per a això haurem de tenir creats els articles corresponents als [...]

340 i 347 Novetats 2012

__________________________________________________________________ 1 PREGUNTAS FRECUENTES DECLARACIONES INFORMATIVAS MODELOS 340 Y 347 (Declaración informativa de operaciones incluidas en los [...]

Gestió de no conformitats

  Es tracta de un manteniment de documents de no conformitat (reclamació/devolució) lligat a una compra y/o venta de un article, per guardar informació sobre les gestions fetes sobre aquesta [...]

page 1 of 2