… eliminar un efecte d’una remesa?

Per treure un efecte d’una remesa feta, s’han de seguir els següents passos: Vagi Financiero > Cartera > Gestión de la Cartera > “Remesas”.            Seleccioni remesa i faci Modificar. [...]

… retrocedir la facturació?

Per retrocedir la facturació de clients, s’han de seguir els següents passos: Vagi Comercial > Clientes > Utilidades Facturación. Fiqui número/números de factures que vol esborrar.         [...]

page 1 of 4