… eliminar un efecte d’una remesa?

Per treure un efecte d’una remesa feta, s’han de seguir els següents passos: Vagi Financiero > Cartera > Gestión de la Cartera > “Remesas”.            Seleccioni remesa i faci Modificar. [...]

page 1 of 4