… eliminar un efecte d’una remesa?

Per treure un efecte d’una remesa feta, s’han de seguir els següents passos: Vagi Financiero > Cartera > Gestión de la Cartera > “Remesas”.            Seleccioni remesa i faci Modificar. [...]

… retrocedir la facturació?

Per retrocedir la facturació de clients, s’han de seguir els següents passos: Vagi Comercial > Clientes > Utilidades Facturación. Fiqui número/números de factures que vol esborrar.         [...]

… abonar un albarà automàticament?

Per abonar un albarà automàticament, s’han de seguir els següents passos: Obri Praxis Vagi Comercial > Clientes > Entrada de albaranes de cliente. Buscar document albarà que vol abonar.     [...]

page 1 of 3