Cursos PRAXIS 2018/2019

Poden descarregar-se l’oferta formativa pel proper període d’octubre 2018 – març 2019: Temari dels cursos d’Octubre 2018 a Març 2019 Tots els cursos es realitzaran en dues [...]

Curs Praxis © financer

Fitxes de béns d’immobilitzat: Altes, baixes i modificacions de béns de l’immobilitzat. Entrada a partir de la factura de compra. Control d’inventaris: informes de valoració, projecció [...]

Sistema de penalització de comisions

Xpunt permet penalitzar les comisions del comercial en funció del descompte aplicat en una venta. Suposem un comercial que té una comisió del 10%, per als articles de Tipus comisionable 1. Si [...]

Correo SMTP Praxis (c)

El envio por correo SMTP, es un estandar que utiliza la mayoría de clientes de correo para sus envíos. De esta manera conseguiremos enviar correos electrónicos directamente des de Praxis evitando [...]

Control de Palets

Per al control d’envasos/caixes/palets en possessió dels clients utilitzarem l’operativa de control de palet. Per a això haurem de tenir creats els articles corresponents als [...]

Curs Praxis(c) financer

15 de juny de 2017 Seminari de formació sobre  Praxis (financer)   * Programa Assentaments de compres Gestió de la cartera Remeses/impagats Consultes comptables Liquidacions models Hisenda * [...]

Nou curs de Praxis (c)

22 de Juny de 2017 Seminari de formació sobre Praxis (comercial) * Programa:   Gestió de Magatzem Consulta d’article . Seguiment de l’estoc segons els moviments. Regularitzacions i control [...]

page 1 of 2