Curs Praxis © financer

Fitxes de béns d’immobilitzat: Altes, baixes i modificacions de béns de l’immobilitzat. Entrada a partir de la factura de compra. Control d’inventaris: informes de valoració, projecció [...]

Curs Praxis(c) financer

15 de juny de 2017 Seminari de formació sobre  Praxis (financer)   * Programa Assentaments de compres Gestió de la cartera Remeses/impagats Consultes comptables Liquidacions models Hisenda * [...]

Nou curs de Praxis (c)

22 de Juny de 2017 Seminari de formació sobre Praxis (comercial) * Programa:   Gestió de Magatzem Consulta d’article . Seguiment de l’estoc segons els moviments. Regularitzacions i control [...]

Integració Praxis amb CashPro

CSI ha integrado XPUNT(c) y Praxis (c) con la caja inteligente CashPro : Acepta, valida y dispensa monedas d’2CT a 2 € Tolva para la carga rápida de monedes Capacidad del reciclador de 1.500 [...]