Curs Praxis © financer

  1. Fitxes de béns d’immobilitzat: Altes, baixes i modificacions de béns de l’immobilitzat. Entrada a partir de la factura de compra.
  2. Control d’inventaris: informes de valoració, projecció d’amortitzacions, situació, etc.PRAXIS FINANCIAL
  3. Gestió amortitzacions periòdiques: Càlcul i comptabilització.

Calendari: Dijous, dia 24 de maig de 2018 (de 16:00 a 18:00 hores)

  • Lloc: Aula de CSI (c/Joan Miró 5, entresòl de Tarragona)
  • Preu: 60 €. Gratuït pels clients amb contracte de manteniment