Solucions sectorials

Desenvolupament de projectes “clau en mà” en els quals CSI es responsabilitza de totes les fases, des de la consultoria, l’anàlisi i programació, la posada en marxa i el més exhaustiu control de qualitat així com del manteniment final.

CSI està especialitzat en la programació en entorns visuals utilitzant els llenguatges més avançats de programació orientada a objectes : Visual Basic .Net, Visual C#, VB 6.0, etc.  La BD sobre la que es treballa normalment es SQL server.

Agències de transport

 • Control de camions i càrregues.
 • Control de trucades i notificacions per fax y/o mail.
 • Introducció detallada de les càrregues.
 • Gestió dels vehicles i remolcs disponibles.
 • Optimització de càrregues.
 • Seguiment de viatges i facturació.
 • Comptabilització de tot el procés.
 • Seguiment en temps real de les incidències de tots el viatges.
 • Assignació ràpida de vehicles al viatges. (drag and drop)

Tèxil

 • Gestió del escandall de prenda i teixit.
 • Comandes de clients en funció de les talles i colors.
 • Comandes de proveïdor segons escandall.
 • Seguiment procés de producció de cada proveïdor.
 • Albarans i lliurament als diferents centres de distribució.

Productes fitosanitaris

 • Fabricació múltiple.
 • Simulació fabricacions.
 • Confecció automatitzada de les comandes de proveïdors segons necessitats de fabricació.
 • Control de fórmules de fabricació amb diferents versions.
 • Fabricació automàtica.
 • Control de  maquines, i validació/comptabilització de les factures corresponents.
 • Gestió centralitzada des de la comanda inicial, amb possibilitat de derivar els servei amb múltiples fabricacions i albarans de compra directa al proveïdor.

Distribució de begudes

 • XuntMobile. Control de la prevenda dels comercials amb possibilitat de gestionar les comandes amb la versió d’Xpunt. Compatible amb la majoria els dispositius de telefonia mòbil i PDA’s.
 • Confecció Full de càrrega segons repartidor, control de diversos viatges i ordre de reparto.
 • Control d’envasos dels articles.
 • Múltiples descomptes i preus pactats per client (per família, subfamília, article, client, oferta, etc).
 • Mòdul gestió de rutes i repartos.
 • Traçabilitat.

Magatzem de fusta

 • Flexibilitat en la gestió de mides (ml, m2, m3, kg, envasos, paquets), possibilitat de predefinir altres mètodes de càlcul unitari.
 • Control de paquets de fusta segons mides.
 • Inventaris per unitats o quantitat. (m2 / taulers)
 • Inventaris detallats per mides.
 • Integració amb diverses solucions d’optimització de tall de taulers.
 • Control de transformació de  fusta en altres articles.

Mobles

 • Generació comandes de proveïdor a partir de la comanda de client.
 • Càlcul automatitzats del preus de cost/compra en funció dels diferents descomptes, per punts, etc.
 • Gestió de la instal.lació i lliurament dels diferents mobles.
 • Control i seguiment lliuraments a compte.
 • Inventari permanent.
 • Gestió d’ofertes.
 • Seguiment de pressupostos.

Fleques

 • Control d’estocs multi botiga amb possibilitats de veure l’estock d’altres botigues.
 • Centralitzem la gestió independentment que diversos centres pertanyin a empreses comptables diferents.
 • Control de facturació i traspassos entre els propis centres.
 • Gestió targetes de fidelització de clients.
 • Gestió instantània d’encàrregs i comandes a fàbrica.
 • Mòdul TPV (pantalla tàctil, lector codi barres, lector de targetes).
 • .Gestió automatitzada dels repartos matinals i posteriors (encàrrecs, plantilles, avisos).

Distribució d’aliments

 • Control automàtic de lots en funció de la data de caducitat o altres.
 • Control de caixes i envasos.
 • Gestió integral i exhaustiu de la traçabilitat dels productes.
 • Control de producció i reenvasaments.
 • Flexibilitat a l’entrada de pesos i tares.
 • Connexions bàscules i altres dispositius.
 • XuntMobile. Control de la prevenda dels comercials amb possibilitat de gestionar les comandes amb la versió d’Xpunt.

Ferreteries

 • Múltiples facilitats de codificació dels articles.
 • Traspassos automàtics de les llistes de preus dels proveïdors.
 • Connexió amb les centrals de compra a nivell de comandes, albarans, tarifes, etc (Cofac, Cifec, Coferdroza).
 • Diferents codis de barres per article.
 • Sistema automatitzats d’inventari. (lectors portàtils de codi de barres, etc)
 • Gestió d’ofertes de temporada.
 • Càlcul intel·ligent de mínims d’estoc per article en funció del històric de vendes.
 • Mòdul TPV (pantalla tàctil, lector codi barres, lector de targetes).
 • Simple i intuïtiu tancament/comptabilització de les caixes diàries.
 • Llistats rotacions d’estocs i compres.
 • Integració amb web de comerç electrònic.
 • Enllaç de les comandes de client amb les comandes de proveïdors.
 • Múltiples tarifes de preus i de descompte.

Instal·ladors

 • Gestió centralitzada de les Ordres de Treball d’un client, tant de l’historial com de les OT’s en curs.
 • Control d’hores d’operari. Facilitats i mètodes diversos d’entrada de les hores d’operari.
 • Possibilitat d’associar maquinària a reparar a les OT.
 • Control de maquinària associada al client, seguiment garanties, números de sèrie.
 • Gestió de les possibles revisions periòdiques de maquinaria.
 • Múltiples opcions d’impressió de les ordres de treball.
 • Seguiment de les ordres de treball en funció de les diferents situacions personalitzables per l’usuari.
 • Importació de tarifes de proveïdors via MsExcel. Definible pel usuari.
 • Calendari i seguiment de feines.

Restauració

Apartaments turístics

 • Gestió de contractes amb les agències  i particulars
 • Gestió de reserves
 • Planning d’apartaments i agències
 • Facturacions a particulars i agències
 • Liquidacions a propietaris
 • Gestió recepcions
 • Control reparacions

Material de construcció

 • Flexibilitat en la gestió de mides (ml, m2), possibilitat de predefinir altres mètodes de càlcul unitari.
 • Control de palets de proveïdors i clients.
 • Gestió d’obres.
 • Importació de tarifes de proveïdors via MsExcel. Definible pel usuari.
 • Múltiples descomptes i preus pactats per obra (per família, subfamília, article, client, oferta, etc)
 • Mòdul gestió de rutes i repartos.
 • Control intel·ligent de l’ estoc del magatzem.

Concessionaris de vehicles

Agències de viatges

 • Gestió de contractes amb les agències de viatges.
 • Gestió de contractes amb proveïdors: hotels, apartaments, etc.
 • Gestió de contractes de garantia.
 • Gestió de reserves.
 • Llistats d’arribades i sortides.
 • Consulta de plannings de proveïdors i clients.
 • Control d’habitacions lliures i per facturació de contractes de garantia.
 • Prefacturació i facturació de reserves.
 • Factures manuals.
 • Factures de restos de garanties de compra i venda.
 • Conciliació de factures de proveïdors.
 • Gestió de transfers.
 • Gestió de circuits.

Lloguer de maquinaria

 • Gestió de màquines.
 • Històric per màquina.
 • Gestió calendari i reserves.
 • Facturacions periòdiques dels contractes de lloguer.
 • Seguiment explotació per maquina.
 • Gestió comptable i financera del lloguer de màquines.

Explotació de granges

 • Gestió integral de l´explotació (Control Tècnic i Econòmic)
 • Control per Lots o Manades, i Granges
 • Gestió de Reproducció i d´Engreix
 • Control de relacions amb Proveïdors de serveis
 • Facturació, Liquidacions, Comptabilització
 • Anàlisis econòmics, estadístiques, previsions, etc

Fruits secs

 • Control d’estocs proveïdors
 • Liquidació a proveïdors
 • Facturació a clients
 • Control d’humitats, rendiments en percentatge i lliures
 • Estadístiques i informes

Windows Mobile i Windows CE

 • Diferents solucions de clients Xpunt per plataformes Windows Mobile i altres, en versió desconnectada i connectada via Webservice aprofitant les ultimes tecnologies de la plataforma .NET de Microsoft.
 • Aplicatius de Preventa i de venta per a comercials
 • Aplicatius de gestió de magatzems (inventaris, regularitzacions de estock, …)

Parkings i mercats municipals

 • Control de Tipus de Contracte de lloguer places d´aparcament
 • Gestió de Contractes i Facturació
 • Control Clients i Parades (fixes i de mercats setmanals)
 • Gestió de Contractes i Facturació
 • Estadístiques i informes