… crear un assentament predefinit?

Per crear un assentament que s’utilitza amb molta freqüència haurem de:

  • Vagi Financiero > Asientos > Entrada de Asientos > Tipo Asiento: GENERAL.
  • Entrar assentament amb les dades corresponent.

         

  • Fer Guardar Predefinido.
  • Apareixerà pantalla per donar a aquest tipus d’assentament.

          

  • La propera vegada que es necessiti comptabilitzar una nomina, es pot buscar l’assentament en el desplegable de TIPO ASIENTO i carregar les dades. Únicament s’hauran de modificar dades del concepte i imports en el cas de que hi hagin modificacions.