PRAXIS: SISTEMA DE GESTIÓ INTEGRAL

Especialment dissenyat per a aquelles empreses que necessiten controlar de una forma completa i integral, les diferents àrees de negoci. + Info

PRAXIS FINANCIAL

Ampli control dels diferents apartats de l’àrea financera de l’empresa: general, immobilitzat, analític, pressupostari, tresoreria, tributació. + Info

Eïna d’intel·ligència de negocis per analitzar les dades de la seva empresa i crear informes i quadres de comandament intuïtius per a la presa de decisions. + Info

Amplia i completa visió de l’area comercial i màrqueting de l’empresa, augmentant la productivitat i l’eficiència  de les  acciones als vostres clients. + Info

SOLUCIONS SECTORIALS A MIDA

Desenvolupament de projectes “clau en mà” en els quals CSI es responsabilitza de totes les fases, des de la consultoria, l’anàlisi i programació, la posada en marxa i el més exhaustiu control de qualitat així com del manteniment final.
CSI està especialitzat en la programació en entorns visuals utilitzant els llenguatges més avançats de programació orientada a objectes : Visual Basic .Net, Visual C#, VB 6.0, etc. La BD sobre la que es treballa normalment es SQL server.
iico-sector-home-01

Agències de transport

iico-sector-home-02

Tèxtil

iico-sector-home-03

Productes fitosanitàris

iico-sector-home-04

Distribució de begudes

iico-sector-home-05

Magatzem de fusta

iico-sector-home-06

Mobles

iico-sector-home-07

Fleques

iico-sector-home-08

Distribució d’aliments

iico-sector-home-09

Ferreteries

iico-sector-home-10

Instal·ladors

iico-sector-home-11

Restauració

iico-sector-home-12

Apartaments turístics

iico-sector-home-13

Material de construcció

iico-sector-home-14

Concesionaris de vehícles

iico-sector-home-15

Agències de viatges

iico-sector-home-16

Lloguer de maquinaria

iico-sector-home-17

Explotació de granges

iico-sector-home-18

Més informació

SISTEMES

DISSENY
DE XARXES

La xarxa es la base de tota la infraestructura informàtica de l’empresa. Un correcte disseny del cablejat i comunicacions, servidors i rols que desenvoluparen, garanteix velocitat d’accés, fiabilitat, escalabilitat i seguretat.

SERVEIS

En el departament de  Sistemes som conscients que la seva empresa ha de ser competitiva i per tant la tecnologia ha de ser una font de solucions i no de problemes. Amb atenció presencial, telefònica i remota via web, per a que el temps de resposta sigui com  a màxim de 4 hores, ens ajustem a les seves necessitats.

BACKUP
& RECOVERY

En el departament de sistemes de CSI li podem proporcionar tot tipus de sistemes per a les copies de seguretat, fiables i amb la garantia que la seva informació estar perfectament assegurada.

SERVIDORS
I EMMAGATZEMATGE

Els servidors son la pedra angular del sistema, ens ells resideixen el recursos i serveis necessaris  per a l’accés a les dades digitals. Cada cop més les empreses generen grans quantitats d’informació que necessiten emmagatzemar i consultar amb rapidesa, d’aquí la proliferació des sistemes de gestió documental. També en aquest camp Centre de Soft Integral li aportarà solucions de gran capacitat i accés a dades.

VIRTUALITZACIÓ

La virtualització es una tècnica que ens permet sobre una mateixa màquina física implementar diferents màquines virtuals, les quals treballen de forma independent però compartint el hardware. Amb aquest sistema aconseguim optimitzar els recursos físics, segmentar els serveis (cada servei un servidor virtual),augmentar la seguretat degut a que és més senzill fer còpies de seguretat i augmentar la tolerància a falles.

SEGURETAT
INFORMÀTICA

Estem convençuts que la seguretat informàtica a l’empresa es quelcom necessari. En un mon globalitzat amb connexió permanent a Internet, on el correu electrònic ha esdevingut una eina de treball tant important o més que el telèfon hem d’assegurar-nos que aquesta finestra oberta permanentment estar correctament tancada a accessos il·legítims.