CREACIÓ NOU EXERCICI 2023 A PRAXIS©

Introducció i consells Llegeixi atentament les instruccions abans de fer cap canvi. Les dades i imatges que apareixen en aquesta guia són fictícies. La vostra configuració pot tindre numeracions [...]

Creació nou exercici 2022 en Praxis©

CREACIÓ NOU EXERCICI 2022 EN PRAXIS © Introducció i consells Llegeixi atentament les instruccions abans de fer cap canvi. Les dades i imatges que apareixen en aquesta guia són fictícies. La [...]

… enviar la facturació per e-mail

Per poder enviar la facturació per e-mail, s’han de seguir els següents passos: Vagi a General > Configuración General. Seleccione el programa d’enviament de e-mail’s. Vagi a [...]

… fusionar regularizaciones?

Para fusionar regularizaciones (regularizaciones hechas desde diferentes PC’s), se han de seguir los siguientes pasos: Vaya a Comercial > Almacén > Entrada de Regularizaciones > Fusionar [...]