… seleccionar múltiples articles alhora per incloure en un document de PRAXIS?

Per seleccionar múltiples articles alhora per incloure en un document de PRAXIS, s’han de seguir els següents passos:

  1. En totes les pantalles d’entrada de documentació PRAXIS apareix aquest botó.

         

  1. Al clicar s’obre una pantalla on pot seleccionar una sèrie d’articles.
  2. Pot marcar-los des de la columna SEL i després fer Aceptar o bé ficar Todos i carregarà tots els articles relacionats amb el filtre aplicat.

         

  1. Apareixerà un missatge en pantalla amb el procés de la càrrega d’articles.