… enviar la facturació per e-mail

Per poder enviar la facturació per e-mail, s’han de seguir els següents passos:

  • Vagi a General > Configuración General. Seleccione el programa d’enviament de e-mail’s.

  • Vagi a Comercial > Archivo > Configuración correo. S’ha de configurar per cada idioma que necessiti, per acabar faci Aceptar.

  • Vagi a Comercial > Clientes > Mantenimiento Clientes.
  • Busqui i obri fitxa de client > Pestanya Facturación.
  • Marcar opció activar envio fras. email + configurar correu electrònic. Es poden escriure varies adreces de correu separades per “;”

Es pot activar opció un email por factura, on per una tanda de facturació si hi ha dos factures, enviarà dos correus. Per defecte ho fa tot en un de sol.

  • Una vegada haguem acabat la facturació, des de pantalla Impresión de facturas, fer els filtres corresponents (per tanda, data factures, numero de factures,..  .) i clicar Email.

  • Apareixerà un missatge amb el número de correus que enviarà, fer Aceptar.
  • Per imprimir factures per correu postal, es pot fer un filtre que posteriorment es seleccionarà. Más (filtre clients) > Marcar clientes SIN envio de factura por e-mail > Afegir nom al filtre CORREO POSTAL > Guardar > Aceptar.