Com gestionar un magatzem desordenat (caòtic)?

Gestionar un magatzem desordenat

Amb el modul picking de Praxis® podrà gestionar de manera caòtica el seu magatxem.

 

Avantatges del sistema:

 

  • Menys necessitat d’espai. No es desperdicia espai, s’aprofita tot necessitant així un magatzem menor de lo habitual
  • Velocitat i facilitat d’emmagatzematge. Els productes s’ubiquen al primer forat que compleix els requeriments i el servei es fa de manera ordenada disminuint el temps per introduir i extreure materials del magatzem
  • Alt rendiment de servei.  El sistema informàtic processarà les rutes i indicarà els productes a recollir de manera ordenada per preparar varies comandes
  • Facilitat de manteniment del magatzem. Els possibles canvis al magatzem no suposen un problema, si tots els productes tenen el seu lloc la tasca resulta complexa amb el sistema de Picking es pot eliminar momentàniament una ubicació determinada sense problemes i tornar-la a habilitar quan torni a estar operativa
  • Fàcil incorporació de nous treballadors. Deixa de ser un requeriment que l’operari conegui la distribució del magatzem de manera que una nova incorporació és productiva des del minut zero gràcies al sistema informàtic.
  • Inversió tecnològica escalable. Es pot realitzar una mínima inversió tecnològica, per exemple amb lectors de codis de barra intel·ligents i incrementar en el temps la tecnologia del nostre magatzem amb etiquetatge automàtic, sistemes RFID i d’altres.

 

A més permetrà en un segon termini optimitzar la manera de  comprar

  • Fàcil incorporació de Sistemes LIFO.  En entorns on podem tenir dates de caducitat de productes, el sistema garantirà que el servei es faci sempre amb el criteri de servei segons dates de caducitat que es decideixi
  • Classificació ABC El sistema pot identificar segons les rotacions productes amb més moviment i establir ubicacions que facilitin la eficàcia de desplaçament pel magatzem

Disminució de l’inventari. Reduir el valor de l’inventari gràcies a una bona previsió d’aprovisionament