ANALYTICS

El sistema és multiusuari, multiempresa i està dissenyat per a entorns Client – Servidor, sobre sistemes operatius de la família Windows, utilitzant bases de dades MS Sql el que permet la total integració de les dades amb totes les eines de Microsoft OFFICE.

La funcionalitat del sistema abasta totes les àrees administratives de l’ Empresa, des de la gestió de compres fins la de vendes, passant per tots els passos intermedis com: control de comandes (Proveïdors i Clients), control d’estocs per magatzems, facturació directa o diferida, gestió TPV, control-arqueig de caixes, estadístiques i anàlisi de marges per Producte i Client, comptabilitat general amb gestió pressupostària, analítica i immobilitzat.
La utilització de les bases de dades permeten consultar, en temps real, les dades històriques de qualsevol procés, així com la seva integració en fulls de càlcul, processadors de textos o correus electrònics.

Tota la informació es manté en línia independentment de l’any en que ens trobem, per la qual cosa la realització de comparatius i consultes és molt àgil.

Principals Mòduls:

  • Financer
  • Analític
  • Pressupostari
  • Immobilitzat
  • Aprovisionament
  • Distribució avançada
  • Pressupostos obres i instal.lacions
  • Ordres de treball
  • Producció
  • E-business

S’han desenvolupat especialitzacions sectorials per a:
ferreteries, magatzems de materials de construcció, constructors, majoristes de fusta, distribuïdores, explotacions turístiques.