El 70% de PYMES utilitza software pirata

La utilització de software pirata a les empreses espanyoles és d’un 40%, augmentant en el cas de les Pimes fins a un 70%. Aquest fet, lluny de reduir costos, origina un baixada de la productivitat de fins el 40%.

La cerca de software pirata així com de les claus per poder-lo activar, la nul•la certesa que aquest no tingui algun virus o software espia, errors i problemes en les actualitzacions… genera costos de temps i diners en la reparació del equips informàtics més el temps que el nostre treballador no pot desenvolupar la seva feina. Tot això sense compta en possibles sancions si es realitzes alguna inspecció.
+info

– El 70% de las pymes utiliza software “pirata” (muypymes)
– El coste del software pirata
– El ‘pirateo’ pasa factura a las pymes españolas