Manteniment d’articles

El manteniment d’articles com la resta de manteniments del programa es el formulari que ens permet l’edicio del fitxer mestre d’articles. Hi podem distingir diverses zones: [...]

Gestió de no conformitats

  Es tracta de un manteniment de documents de no conformitat (reclamació/devolució) lligat a una compra y/o venta de un article, per guardar informació sobre les gestions fetes sobre aquesta [...]

Com gestionar els dipòsits a clients

En aquest article explicarem una opció que esta disponible de manera estàndard en Praxis a partir d’aquesta actualització. Ara, des de la finestra de Control de Stocks, hi ha l’opció [...]

Sistema de penalització de comisions

Praxis(c) permet penalitzar les comissions del comercial en funció del descompte aplicat en una venda. Suposem un comercial que té una comissió del 10%, per als articles de Tipus comisionable 1. [...]

Correu SMTP a Praxis

L’enviament per correu per SMTP, és un standard que utilitza la majoria de clients de correu per realitzar l’enviament. D’aquesta manera s’aconsegueix enviar un correu [...]

Pautes OPTIMUS

1-IMPORTAR ARTICLES. Depenent del criter s’ha de marcar les diferents opcions d’aquesta pantalla. Carregar dades. Traspassar seleccionats. 2- IMPORTAR ALBARANS. Escollir els albarans [...]

page 1 of 2