Creació nou exercici 2022 en Praxis©

CREACIÓ NOU EXERCICI 2022 EN PRAXIS © Introducció i consells Llegeixi atentament les instruccions abans de fer cap canvi. Les dades i imatges que apareixen en aquesta guia són fictícies. La [...]

Manteniment d’articles

El manteniment d’articles com la resta de manteniments del programa es el formulari que ens permet l’edicio del fitxer mestre d’articles. Hi podem distingir diverses zones: [...]

Gestió de no conformitats

  Es tracta de un manteniment de documents de no conformitat (reclamació/devolució) lligat a una compra y/o venta de un article, per guardar informació sobre les gestions fetes sobre aquesta [...]

Com gestionar els dipòsits a clients

En aquest article explicarem una opció que esta disponible de manera estàndard en Praxis a partir d’aquesta actualització. Ara, des de la finestra de Control de Stocks, hi ha l’opció [...]

Sistema de penalització de comisions

Praxis(c) permet penalitzar les comissions del comercial en funció del descompte aplicat en una venda. Suposem un comercial que té una comissió del 10%, per als articles de Tipus comisionable 1. [...]

Correu SMTP a Praxis

L’enviament per correu per SMTP, és un standard que utilitza la majoria de clients de correu per realitzar l’enviament. D’aquesta manera s’aconsegueix enviar un correu [...]

page 1 of 2