Legalització llibres d’actes i registre (24/04/2015)

El passat dia 12 de febrer de 2015 la Dirección General de los Registros y del Notariado va dictar una instrucció per la qual, en compliment del ja disposat en el precepte 18 de la Ley 14/2013, de 27 de setembre, de recolzament als emprenedors, adquireix obligatorietat el sistema de legalització de llibres dels empresaris en format electrònic i presentats per via telemàtica en el Registre Mercantil corresponent, atenent-se aquesta obligació als llibres comptables, d’actes i d’altres exigibles por la normativa vigent.

El termini per legalitzar telemàticament el llibre d’actes i altres és de quatre mesos a partir de la data de tancament de l’exercici social (és a dir, 30 d’ abril si la data de tancament és 31 de desembre).

Per a més informació: https://www.registradores.org/