FACTURAR COMANDA CLIENT IMPORTANT-LA A UN ALBARÀ (amb F3)

Des de l’entrada d’albarans, una vegada introduïdes les dades de la capçalera i premut escape per poder polsar F3-Importar, premem F3 i se’ns mostren totes les comandes pendents de servir del client.

 

 

Ens situem sobre de la comanda que anem a servir i premem INTRO per carregar les línies de la comanda

i  procedim de la manera habitual per modificar/eliminar línies i fer albarans.