Correu SMTP a Praxis

L’enviament per correu per SMTP, és un standard que utilitza la majoria de clients de correu per realitzar l’enviament. D’aquesta manera s’aconsegueix enviar un correu electronic directament des de Praxis evitant els missatges molestos que pot produir un us d’Outlook, thunderbird, el client Mapi del sistema o altres.

Per configurar el client SMTP necessitarem les credencials / configuració del compte de correu que volem que envii els correus. L’exemple esta fet utilitzant un compte de gmail.

En primer lloc cal anar a GENERAL / CONFIGURACIÓN i configurar l’enviament de correu per SMTP.

SMTP configuracio Praxis

Una vegada configurat, anirem a imprimir qualsevol informe que tingui vista previa i l’enviarem per correu amb el botó habitual. Això produirà un missatge que inicialitza els valors que haurem d’entrar a continuació.

Entrar al registre del sistema (botó INICIO + ejecutar, o tecla Windows+R simultania). Escriure regedit i acceptar, s’obrira l’aplicació d’edicio del registre de Sistema on haurem de localitzar el node: HKEY_CURRENT_USER/Software/VB and VBA program settings/Praxis/SMTP. Entrar les configuracion pertinent a cada parametre.

SMTP Configuració registre

Una vegada configurat això, Praxis serà capaç d’enviar correus electrònics.