… fer que Praxis m’avisi dels assentaments desquadrats i dels apunts del compte de excepcions?

Perque Praxis m’avisi dels assentaments desquadrats i dels apunts de la compte d’excepcions , segueix les instruccions següents.

  • Obri Praxis
  • Vagi a Financiero > Archivo > Configuración.
  • En Configuración, marqui Aviso al arrancar de asientos descuadrados y cuentas de excepciones.

 

        

  • Faci clic en Aceptar per guardar la configuració.
  • Ara quan obri Praxis sortirà una pantalla amb els assentaments desquadrats i/o els apunts de la compte d’excepcions, des de aquesta pantalla, si fa doble click sobre l’apunt anirà a l’entrada d’assentaments