Sistema de penalització de comisions

Praxis(c) permet penalitzar les comissions del comercial en funció del descompte aplicat en una venda.

Suposem un comercial que té una comissió del 10%, per als articles de Tipus comisionable 1.

Si volem que aquest comercial tingui una penalització en funció del descompte aplicat de la següent manera:

Dte. Aplicat Penalització Comissió resultant
40 0 10%
45 3 7%
50 5 5%
51 (50+2)* 6 4%
52 (50+4) 7 3%
53 (50+6) 8 2%

* Notar que s’ha posat a mode d’exemple un descompte del 51% que es equivalent a realitzar un dte1+dte2 de 50+2%

La configuració del sistema quedaria de la següent manera.

Cal tenir en compte que l’escalat de penalitzacions es comú per a tots els comercials i tipus de comisió.

Sistema de penalització de comissions