… deixar pendent un moviment de caixa que prèviament hem entrat com cobrat?

Per deixar com pendent un moviment de caixa que prèviament s’ha entrat com a cobrat, s’han de seguir els següents passos:

  1. Obri Praxis
  2. Vagi Comercial > Clientes > Arreglos de caja.
  3. En camp De Documento / A Documento afegir el número de factura que es vol modificar.

        

  1. Clicar botó Refrescar i carregarà les dades de la factura en la part de sota de la pantalla, fer Modificar per fer els canvis pertinents.

        

  1. Clicar Dejar pendiente.

        

 

El mateix procediment serveix per canviar la data del cobrament, la forma de pagament i la caixa.