… fusionar regularitzacions?

Per fusionar regularitzacions (regularitzacions fetes des de diferents PC’s), s’han de seguir els següents passos:

  1. Vagi Comercial > Almacén > Entrada de Regularizaciones > Fusionar Regularizaciones.

         

  1. S’obrirà pantalla de “Fusionar regularizaciones”.

Seleccionar filtro de dates en les dos columnes i fer Actualizar.

        

  1. Seleccionar en apartat part esquerra les regularitzacions que es volen fusionar i prémer “Realizar la Fusión”.

        

  1. S’obrirà automàticament la pantalla de Entrada de Regularizaciones i faci Guardar.

Especialment útil per quan un mateix article pot tindre varies localitzacions en un mateix magatzem i es fa el recompte per localització