… apareix error 339 El componente “mscoree.dll”?

Per solucionar aquest error, s’han de seguir els següents passos:

         

  1. Obri Praxis
  2. Vagi a General > Utilidades de sistema varias > Registrar liberia CsiInterop.dll

         

  1. Apareixerà un missatge de “COMANDO EJECUTADO” i fer Aceptar.

En el cas de no tenir permisos d’administrador, demanarà acceptar l’acció des de la barra de tareas.