…hem de dur al banc un rebut que és la diferència entre una factura i un abonament?

Per compensar les factures d’abonament d’un client / proveïdor s’han de seguir els següents passos:

  1. Obri Praxis
  2. Vagi Financiero > Cartera > Gestión de la Cartera > Tipo de Cartera > Seleccionar Client/Proveïdor.

     

  1. Seleccionar els efectes que volem compensar i clicar Agrupar.

  1. S’obrirà aquesta finestra, modificar dades i fer Aceptar.

  1. Es podrà imprimir carta d’agrupació per enviar via email.