… veure el detall d’un assentament des de la consulta general comptable?

Per veure el detall d’un assentament des del extracte d’un compte comptable, s’han de seguir els següents passos:

  1. Vagi Financiero > Consultas > Consulta General Contable.
  2. Carregui compte comptable > Seleccioni línia que vol consultar > Clicar Ver Asiento.
  3. A la part de sota de la pantalla s’habilitarà un requadre amb el detall.