… exportar a excel l’extracte d’un compte comptable?

Per exportar a excel l’extracte d’un compte comptable, s’han de seguir els següents passos:

  1. Vagi Financiero > Consultas > Extracto de Cuentas.
  2. Carregui les dades que necessita exportar i clicar botó.