… controlar els palets nostres que té un client

Per al control d’envasos/caixes/palets en possessió dels clients utilitzarem l’operativa de control de palet.i

Abans de començar haurem de tenir creats els articles corresponents als envasos/caixes/palets que vulguem controlar,

a continuació hem d’informar al sistema de les unitats en possessió d’un client a una data determinada.

  1. Vagi a Comercial > Clientes > Mantenimiento> Saldos Iniciales Palet.

          

  1. Mitjançant l’operativa de albarans de lliurament i els de devolució/abonament (albarans normals amb quantitat amb signe en negatiu)

         

  1. Per saber els palets/caixes que estan en possessió d’un client: Comercial > Clientes.> Consulta Palet.

         

La mateixa operativa serveix per controlar els palets que tenim d’un proveïdor