… retrocedir una remesa comptabilitzada?

Per tirar enrere una remesa ja comptabilitzada, s’han de seguir els següents passos:

  1. Vagi Financiero > Cartera > Gestión de la cartera > “Remesas”.

         

  1. Marqui opció Mostrar remeses contabilizadas i desmarqui opció Ocultar remeses sin riesgo en efectos.

        

  1. Seleccioni la remesa en el llistat i faci Modificar.

       

  1. S’obrirà pantalla, apuntar nº d’assentament.

       

  1. Faci Borrar.

      

  1. Als missatges que apareguin en pantalla, respongui SI.