… les factures dels clients no es comptabilitzen?

Aquesta situació es produeix per un dels dos motius següents:

A – S’ha tancat la facturació sense tenir marcat Contabilizar directamente.

   

    En aquest cas: Aneu a Financero > Utilidades > Importar de datos externos > Diario Ventas.

Es comptabilitzaran les factures i es carregaran els efectes en cartera.

B – En el diari de vendes hi ha factures que ja han estat comptabilitzades amb anterioritat i impedeixen la comptabilització de les altres (S’ha recuperat un nombre de factura sense descomptabilitzar).

  

    No ha tingut en compte:

  

   Per resoldre aquesta situació, s’han de seguir els següents passos:

  1. Vagi Financiero > Utilidades > Importar de datos externos > Diario Ventas.

  1. Apareixerà aquest missatge. També es pot mostrar en el moment de fer el Cierre de Facturación.

  

  1. Si contesteu Sí, s’obrirà un bloc de notes a la barra de inicio on apareixerà un número de assentament (apuntar-ho).

      Si hi ha més d’una línia, ha de fer el mateix procés per a tots els assentaments.

  1. Vagi Financiero > Asientos > Entrada de Asientos > Entrar el número d’assentament > Borrar.

           

           

Si contesta , haurà de tornar a fer el tancament de facturació o de Caixa.

Si respon NO, ha de tornar a fer Financiero > Utilidades > Importar de datos externos > Diario Ventas.