Com gestionar els dipòsits a clients

En aquest article explicarem una opció que esta disponible de manera estàndard en Praxis a partir d’aquesta actualització.

Ara, des de la finestra de Control de Stocks, hi ha l’opció de fer dipòsits als clients, tot i que primer s’ha de configurar una mica el sistema.

En primer lloc, s’ha de crear un centre, per tal de poder traslladar el stock del centre d’on surt el material a un altre centre fictici, que contindrà tot el stock en diposit. Per tal de crear el centre heu d’anar a COMERCIAL > GENERAL > Centros.

 

Amb aquest tema configurat, ja podeu anar a COMERCIAL > ALMACEN > Control de Stocks, i fer un nou document del tipus DC (Deposito Cliente), afegir el centre de diposit, i afegir al client que va dirigit el material. Després, podreu entrar els artícles de manera idèntica a les finestres d’entrada de documents, i alhora d’imprimir, us sortirà un document estàndard similar al d’albarà, que en tot cas, us podem personalitzar per a que s’assembli al vostre imprès d’albarà.