Gestió de no conformitats

 

Es tracta de un manteniment de documents de no conformitat (reclamació/devolució) lligat a una compra y/o venta de un article, per guardar informació sobre les gestions fetes sobre aquesta reclamació.

Podem tenir situacions diferents, camp de observacions i agenda de gestions (botó a la barra d’eines), impressió d’una fitxa senzilla, i llistats a través del F11.

A partir del albarà de venda, seleccionant la línia pots crear automàticament el document de no conformitat.

 

Fitxer en format (*.csv)