Manual d’usuari de l’impost sobre begudes ensucrades envasades: Models 523, 524, 525

Manteniment de begudes ensucrades envasades

Per poder tramitar aquest impost s’haurà d’indicar que un article es tracta d’una beguda ensucrada envasada i que està subjecte a aquest impost.
Per fer-ho haurem d’anar al manteniment d’articles. Aquí hi ha una secció, IBEE, per introduir les dades d’aquestes begudes.

Manteniment d'articles

Manteniment d’articles

En el camp Article subjecte a IBEE, el marcarem si aquest article es tracta d’una beguda ensucrada envasada.
En el camp Litres IBEE s’ha d’indicar els litres d’aquesta beguda.
El camp gr. de sucre per ml. s’han de posar els grams de sucre per mil·lilitre d’aquesta beguda
El camp Article es posa el codi de l’article del tipus del que es vol tramitar l’impost
El camp Preu IBEE es posa l’import que es facturarà de l’impost de begudes ensucrades envasades.

IBEE

Manteniment d’articles – IBEE

Ara en un albarà ja apareixerà aquest import:

Albarán

Albarán – Líneas

Manteniment de clients exempts d’aquest impost

Per indicar que un client està exempt de l’impost de begudes ensucrades envasades, hem d’anar al manteniment d’aquest client i marcar la casella Client exempt d’IBEE.

Client exempt d'IBEE

Client exempt d’IBEE

Manteniment de clients

Manteniment de clients 

Els clients marcats amb aquesta casella seran els que estan en el model 525: Declaració informativa de distribuidors substituts del contribuent.

Models 523, 524 i 525

En aquesta pantalla podrem triar el tipus de model que volem Imprimir, o bé, Guardar en format (*.csv) tal com la Agència Tributària de Catalunya demana per liquidar l’impost sobre les begudes ensucrades envasades.

Llistats IBEE

Llistats IBEE 

En el camp tipus de llistat es pot triar el model:

Tipus de model IBEE

Tipus de model IBEE 

Escollim l’exercici amb el que volem treballar:

Llistats IBEE - Exercici

Llistats IBEE – Exercici

Si per exemple, triem el model 523, i premem el botó d’Imprimir:

Botó d'ImprimirBotó d’Imprimir 

ens sortirà el llistat de la Declaració informativa de contribuents:

Model 523 en format impressió

Model 523 en format impressió

Si en canvi prenem el botó de Guardar:

Botó Guardar

Botó Guardar 

Ens demanarà per guardar un arxiu en format (*.csv)

Fitxer en format (*.csv)

Fitxer en format (*.csv)