… abonar un albarà automàticament?

Per abonar un albarà automàticament, s’han de seguir els següents passos:

  1. Obri Praxis
  2. Vagi Comercial > Clientes > Entrada de albaranes de cliente.
  3. Buscar document albarà que vol abonar.

          

 

  1. Si es un albarà que s’ha facturat i comptabilitzar per trobar-lo, haurà de marcar la següent opció:

           

 

  1. Clicar línia albarà i opció Abonar.

          

 

  1. S’obrirà en pantalla albarà carregat amb les dades i les línies en negatiu, fer Guardar.

Si no es volen abonar tots els articles, abans de guardar, esborrarem el que no abonem.