… crear un tipus d’IVA amb retenció?

 

Per crear un IVA amb retenció, s’han de seguir els següents passos:

  1. Vagi General > Mto de tipos de IVA.
  2. Codificar IVA amb una numeració no utilitzada (per buscar-ho es pot fer F9 en camp Código).