… retrocedir la facturació?

Per retrocedir la facturació de clients, s’han de seguir els següents passos:

  1. Vagi Comercial > Clientes > Utilidades Facturación.
  2. Fiqui número/números de factures que vol esborrar.

          

  1. Marqui opció Descontabilizar i Recuperar Nro. Factura.

          

  1. Faci Aceptar.