… eliminar un efecte d’una remesa?

Per treure un efecte d’una remesa feta, s’han de seguir els següents passos:

  1. Vagi Financiero > Cartera > Gestión de la Cartera > “Remesas”.

          

  1. Seleccioni remesa i faci Modificar.

          

  1. Al obrir-se remeses de cobro, faci Modificar.

         

  1. Seleccioni efecte i faci Borrar.

         

  1. Faci Guardar.