… crear un assentament predefinit?

Per crear un assentament que s’utilitza amb molta freqüència haurem de: Vagi Financiero > Asientos > Entrada de Asientos > Tipo Asiento: GENERAL. Entrar assentament amb les dades [...]