… retrocedir la facturació?

Per retrocedir la facturació de clients, s’han de seguir els següents passos: Vagi Comercial > Clientes > Utilidades Facturación. Fiqui número/números de factures que vol esborrar.         [...]

… abonar un albarà automàticament?

Per abonar un albarà automàticament, s’han de seguir els següents passos: Obri Praxis Vagi Comercial > Clientes > Entrada de albaranes de cliente. Buscar document albarà que vol abonar.     [...]

… fusionar regularitzacions?

Per fusionar regularitzacions (regularitzacions fetes des de diferents PC’s), s’han de seguir els següents passos: Vagi Comercial > Almacén > Entrada de Regularizaciones > Fusionar [...]

page 1 of 2